19 mars 2007

Till-alla-kram

Den är som ett regn efter torka
gör världen så vänlig och god
för hur skulle människor orka
om kramar blev magra och dog