15 mars 2007

Annan

jag är den första smaken
jag är den första rösten
som en fackla brinner jag varm
för någon annans hand