26 mars 2007

E4 Söderut

soltorkad asfalt
under mina steg

kan inte sitta göra ingenting
kodas in i mig själv
buren av ögon som minns
grälar om världen
grälar om mänskliga göromål

väntar på mig själv
vid kanten av tidens autobahn