17 feb. 2012

Himlen är bara en spegel

de flesta tror att det är havets blå färg som reflekteras på himlavalvet

bara jag vet att himlen inte reflekterar färger

den är istället en spegling av din skönhet

13 feb. 2012

långt bort högt över taken
långt, långt bort och söderut
har vi ett rum bara för varandra

långt bort från mörker och bekymmer
långt bort från vardag och rutiner

ett rum där ingenting är logiskt
ett rum där ingenting är tråkigt

det bor ett möte i vårt hopp

7 feb. 2012

när mörkret faller igenom min sköra själ
som när en vän lämnar men inte jag
som när jag är vaken när jag inte vill

mörkret jagar som ett galet djur

de dagarna.