6 mars 2007

Solbränd artist

så många nyanser
i himlarna och makten
färger och toner
jag är!

innerligt och nära
erbjuder jag dig en puls
som en
solbränd artist