6 dec. 2008

jag ser alla människor. jag hör alla små och stora ord. jag skiljer ont från gott. jag är inte längre arg på mig själv. jag är en vardag i skuggan av solen.

stör inte mina tankar när jag lämnar min stad
Människor,
samlen icke guld och ädelstenar:
fyllen edra hjärtan med längtan,
som bränner likt glödande kol.

E.Södergran