15 mars 2007

Rädslans protokoll

rädd är hennes dröm
en blottad litenhet
mellan skillnader av ingenting

jag talar till henne än
hon av sällsam art
som har stjärnan som vän

jag talar till henne än
sammankallar ljuvligheter
för ett allvar med etikett
och solen tatuerad i mitt bröst