5 mars 2007

23.46

sover du?
väcker mig själv
genom ögon som känner
tid

du vet
en tid som vet allt
mitt i skyndsam långsamhet

där är vi
nära och långtifrån

hon ler och där ;
ett helt liv

hon ler och där;
en hel värld

midnatt