8 aug. 2005

Sökande öga

I skuggorna lever hon
med sökande öga
i cirklar lever hon
och pulsen av
sitt hjärta
i ett annat rum