8 aug. 2005

En ständig publik

Med promenader
han letar förstrött
dikar upp moder jord
med ursprungets ros
och ångerns fuktighet
framför ständig publik