8 aug. 2005

Kyssen till kyssen

Kyssen till kyssen
vår hud i tvilling
alltid är vi
i den självklara sonett
som kallas vårt liv