11 aug. 2005

Äntligen

Världen tvättades ren
med den andra världens
hela hav
och det goda kom
någon utropade:
Äntligen!

Utan Akademiens vetskap