15 aug. 2005

Hängmatta för änglar

Den vita ängeln
som väver
ur sina vingar
ett nät
för min tröstlöshet
bjuder mig till vila
i sin egen hängmatta