2 sep. 2007

Sluten

sluten som havets yta
med sitt leende som starkspråk
undviker hon sig själv för en stund

som om det hade med verkligheten att göra