7 sep. 2007

Homo Sapiens AB

svåra är mina tankar
kanske är jag dyster
kanske är jag inte längre kvar

människan:
köttskrot fast i bolagens utnyttjande konst