7 sep. 2007

+jag

jag räknar alla mina jag
pulsar i tankar
jag blir yr
för mig själv

det är som att se
tre fotsteg
i vit snö