7 sep. 2007

E4 south

mina vägval är inte alltid dom bästa. men jag dör hellre snabbt på en känslomässig väg av grus än tråkas till döds i en långsam infartskö.