1 juli 2007

blå stillhet

du
den stora gåtan
bortom hinder
du
den stora tystnaden
bortom orden
du
det stora rummet
där jag lär mig stillhet

du växer i djupsinne
och jag lämnar min dröm