1 juli 2007

Perfect Voice

jag väcker mina ögon
för allt som är vackert
riktat mot det himmelska målet

två röster sveper över parketten
viker ihop ljuset

om jag bara kunde tyda den
den andra rösten

vem är du?