21 juni 2007

Digital kommunikation

avstånd kan skapa närhet
bakom tjocka murar vågar vi vara nakna
varje möte är en gardering inför nästa
utan ett "nästa möte" blir vi fria.

Är det äkta närhet eller narcissism?
Bygger vi en relation eller våra egon.