6 feb. 2011Vardagen blir ibland så monoton
att man inte kan avgöra
om man är på väg uppåt eller neråt.
Hur vet man det
Hur mäter man det
Jag vill veta hur jag mår
Är jag 38 meter upp eller 12 meter ner
Man kan ju inte bara lite på känslan