6 feb. 2011
Jag vill inte vara glad jämt
Ibland vill jag vara ledsen
kanske tom förtvivlad
Finns det särskilda kvarter för det