6 feb. 2011

En av mina favoritpoeter skrev 1968...

Den som säger: Allt är intet

skall du tillsäga mörkt

Intet är Allt, Du vågar

tillägga meningslösheten mening

och av ord göra ord.