8 maj 2007

Visshetens ängel

Det var något i hennes leende som förde tankarna till änglamark
som om hon bar en hemlighet ingen annan än hon själv var delaktig i
det var naturligt att älska henne
kanske var det fräknarna som gav henne mänsklig gestalt
något som gudarna målat för att ge henne rörelsefrihet bland stela och frusna människor
det sägs att man inte kan se änglar
dom finns först när man tror på sin egen visshet

en ängel har rört sig över mitt liv
skrattat i mina ögon och smekt min hand