8 maj 2007

Somtsamt och Tvåsamt

Somt skapas av tystnad
Som behöver ett skrik
men när en viskar lätt om sin lystnad
den andra kräver musik

Somt går att försvara
Som vi bara begär
men när en gör försök att förklara
den andra sin gråt har mest kär

Somt tillhör den andra
Som bara dig själv
men när en mot sin helhet vill vandra
den andra ser bara fördärv

Somt lyckas och spirar och blommar
Som bara förtvinar och dör
för tvåsamhetens leende sommar
har också en höst som sig bör