7 maj 2007

För kännedom

Jag uppmanar mig själv:
Sluta snurra i negspiralen. Fäll ut högervingen och bryt cirkeln, blunda en stund och känn hur du svävar bara - i nuet.

Riskmedvetande gör att man klara faror. Negativt tänkande gör att man tror att man kommer att drabbas. Inlärd negativ måluppfyllelse.

Slut på meddelandet.