22 mars 2005

Symfoni

i en storslagen symfoni
fann vi uppgraderingen
av oss själva