30 mars 2005

Eld

Det fanns eld i hennes öga
den mest sällsamma kvinna
med två tärande vindar
skärande i sin kropp