24 mars 2005

Eken

Eken
med roten i djurgården
fångar ljudet av mitt hjärta
till kronan av ditt verk
Plikten framför allt