13 feb. 2012

långt bort högt över taken
långt, långt bort och söderut
har vi ett rum bara för varandra

långt bort från mörker och bekymmer
långt bort från vardag och rutiner

ett rum där ingenting är logiskt
ett rum där ingenting är tråkigt

det bor ett möte i vårt hopp