17 feb. 2012

Himlen är bara en spegel

de flesta tror att det är havets blå färg som reflekteras på himlavalvet

bara jag vet att himlen inte reflekterar färger

den är istället en spegling av din skönhet