6 nov. 2008

Underverk i flera rum

i drömmens dröm
finner jag fredens rum

i drömmens dröm
finner jag musikens rum

i drömmens dröm
finner jag kärlekens rum

vad mer behövs.