3 nov. 2008

Två viktiga önskemål

1: En andlig världsbild istället för materialism.
2. En naturlig social hierarki istället för en konstgjord baserad på förmögenhet.