1 apr. 2007

KGB

förhör mig själv
innan jag är riktigt vaken

ömsom ler jag.
ömsom gråter jag.

mitt blod är sövt. kanske en drömd visit?