18 apr. 2007

Blue Sky

som himlen dina ögon
är blå

är du då en del av himlen?

frågade han bländad av skönheten.