9 feb. 2007

Själens graffiti

kopierad information
redo att skicka
redo att ta emot
psykotiskt klotter
vilket som helst

det är som om
alla vi
har en Mänsklig fax
i vår hjärna

mysterium och pip