12 feb. 2007

Kärlekens koltrast

så har det hänt mig
kärva dagar som blev till natt
ack en sådan frusen natt
lystring:

fjärde minuten över midnatt
ett ljus av skimmer blänka
i mitt öga blått
ett månsken från söder
som undret av det underbara

låt mig inte vara