31 jan. 2007

Ytans tyranni

Hon grät modiga tårar
på sin första rynkas andra dag
men jag själv
jag känner förnyelse banka
hungrigt oslagbar
på löpet