31 jan. 2007

Solens spegel

Hon är som solen
genomtränger sprickor
i mitt medvetande
som jag inte trodde fanns

Hon är min poesi