1 juni 2005

Maktens garderob

Jag tömde maktens garderob
plagg efter plagg
med skuggans facit
och besudlade tårars ögon
i spegelskärvan
vid mitt ord