23 juni 2005

Den särskilda blomsterängen

I wanna run
I wanna hide
were the streets have no name

Ta mig med till den särskilda blomsterängen
håll där din varma hand över min kind
och viska dina längtans ord i mitt öra
låt mig stå ut