7 nov. 2011

jag går inte isär när jag tänker på dig