20 dec. 2010

Nattspel


om alla började undra
vad natten egentligen ser
så skulle nog ingen blunda
när skymningens ögon ler
om alla fick natten till gåva
som en sällsamt viskande värld
så skulle nog ingen sova
när skuggorna börjar sin färd
om alla såg stjärnorna gråta
när gryningen visar sin hud
så skulle nog ingen förlåta
den morgon som stör nattens gud
om alla började glömma
det tysta och utanför
så skulle nog ingen drömma
och ingen undra varför