5 aug. 2010

Människan är helt och fullt människa endast när hon leker.