31 jan. 2009

Söndag

Jag ser söndagens ljus - ljuset av vila, ljuset av tristess - söndagens ljus, ljuset som avslöjar oss, ifrågasätter oss men också skyddar oss. Söndagens ljus är sanningens ljus