17 juni 2008

mitt ord vilar på tankens egg
ljus och sårbar som juninatt
minns du ropar du
medan cykeln rullar nerför
asfalten i rasande fart
jag minns himlar jag
i mitt eget inre
jag minns morgon, dag och natt