3 maj 2008

Som bara du kan

du är vacker
orden glöder på spegeln
där jag ser dig
genom mig själv

om tiden är klar
om alternativen raderats
öppnar jag mig

jag föder en stjärna
från blicken av dig