17 apr. 2008

Sanning

jag vill inte att du ska se mig
jag vill inte att du ska höra mig
du ska bara känna mig

för endast där finns mitt rätta jag