27 dec. 2007

sökare

den som söker utåt drömmer
den som söker inåt vaknar