8 nov. 2007

Kvick i trappan

jag promenerar i frälsning
gör inte det jag ska

precis som du.

Amen.